KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.052,15
Vrednost IJ EUR 8,53
Imovina RSD 15.777.835,04
Imovina EUR 127.894,93
Na dan 8.12.2016. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.260,93
Imovina 1.445.770.617,77
Na dan 8.12.2016. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 906,64
Imovina 77.823.177,69
Na dan 8.12.2016. arhiva
08.11.2016.
Neradni dani tokom praznika
Obaveštavamo vas da DZU KomBank INVEST a.d. Beograd zbog predstojećih praznika neće raditi 11.11.2016.
03.10.2016.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2015. do 30.09.2016. iznosi 17,38%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.09.2016.) iznosi -1,85%.
03.10.2016.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2015. do 30.09.2016. iznosi 4,94%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 30.09.2016.) iznosi 7,16%.
03.10.2016.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.09.2015. do 30.09.2016. iznosi 5,17%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.09.2016.) iznosi 2,64%.
19.08.2016.
Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune
Dana 19.08.2016 godine Komisija za hartije od vrednosti donela je Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune:
- Prospekta i Skraćenog prospekta IN FONDA (rešenje),
- Prospekta i Skraćenog prospekta DEVIZNOG FONDA (rešenje),
- Prospekta i Skraćenog prospekta NOVČANOG FONDA (rešenje)
05.07.2016.
Rešenje o davanje saglasnosti na opšta akta društva za upravljanje
Dana 01.07.2016. godine Komisija za hartije od vrednosti dala je saglasnost na izmene i dopune Statuta društva za upravljanje (rešenje),
Odlukom Skupštine društva za upravljanje br. 245/2 od 15.06.2016 godine izmenjeni su članovi 1. i 17. Statuta (odluka)
05.07.2016.
Rešenje o davanje saglasnosti o imenovanju člana uprave društva za upravljanje
Dana 01.07.2016. godine Komisija za hartije od vrednosti dala je saglasnost o imenovanju članova Nadzornog odbora i direktora Društva (rešenje),
U skladu sa tim izvršene su i izmene u prospektima i skraćenim prospektima otvorenih ivesticionih fondova KomBank IN FOND KomBank NOVČANI FOND i KomBank DEVIZNI FOND.
01.07.2016.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2015. do 30.06.2016. iznosi 7,74%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 30.06.2016.) iznosi -2,86%.
01.07.2016.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2015. do 30.06.2016. iznosi 5,36%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 30.06.2016.) iznosi 7,42%.
01.07.2016.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2015. do 30.06.2016. iznosi 5,38%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 30.06.2016.) iznosi 2,87%.
20.05.2016.
KomBank Devizni Fond
Odlukom Nadzornog odbora Društva o usvajanju izmena i dopuna Prospekta i Skraćenog prospekta otvorenog investicionog fonda KomBank Devizni Fond br. 154/13 od 22.04.2016. godine, naknada koju Društvo naplaćuje na ime upravljanja fondom smanjena je sa 1,00% na 0,50% na godišnjem nivou.
Nova naknada počeće da se obračunava danom dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izmene prospekta otvorenog investicionog fonda, odnosno od 20.05.2016. godine. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti možete naći ovde.
Arhiva obaveštenja
KomBank IN FOND - prvih 5 pozicija Valuta Zemlja % portfolija
1 EUR obveznice RSMFRSD84510
EUR
Srbija
11,11
2 EUR obveznice RSMFRSD26610
EUR
Srbija
10
3 Impol a.d. Sevojno
RSD
Srbija
7,85
4 Messer Tehnogas
RSD
Srbija
7,31
5 Philip Morris a.d. Niš
RSD
Srbija
4,78
na dan 9.12.2016.

Indeksi vrednost %promena
8.12.2016.
Nikkei 18.996,37   1,23 up    
DAX 10.775,32   0,85 up    
Dow Jones 19.251,78   0,18 up    
S&P 500 2.212,23   0,34 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
9.12.2016.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.171,25   -0,10 down    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 51,18   0,67 up    

Srednji kurs NBS za 09.12.2016.
evro 123.4223 kurs evra
dolar 116.2387 kurs dolara
funta 146.3737 kurs funte
franak 114.3540 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by