KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.047,53
Vrednost IJ EUR 8,47
Imovina RSD 13.455.739,86
Imovina EUR 108.811,24
Na dan 23.6.2016. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.236,18
Imovina 1.333.290.182,16
Na dan 23.6.2016. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 791,76
Imovina 82.570.039,36
Na dan 23.6.2016. arhiva
20.05.2016.
KomBank Devizni Fond
Odlukom Nadzornog odbora Društva o usvajanju izmena i dopuna Prospekta i Skraćenog prospekta otvorenog investicionog fonda KomBank Devizni Fond br. 154/13 od 22.04.2016. godine, naknada koju Društvo naplaćuje na ime upravljanja fondom smanjena je sa 1,00% na 0,50% na godišnjem nivou.
Nova naknada počeće da se obračunava danom dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izmene prospekta otvorenog investicionog fonda, odnosno od 20.05.2016. godine. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti možete naći ovde.
20.05.2016.
Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune
Dana 20.05.2016.godine, Komisija za hartije od vrednosti donela je Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune:
- Prospekta i Skraćenog prospekta IN fonda (rešenje),
- Prospekta i Skraćenog prospekta Deviznog fonda (rešenje),
- Prospekta i Skraćenog prospekta Novčanog fonda (rešenje)
22.04.2016.
Neradni dani tokom praznika
Obaveštavamo vas da DZU KomBank INVEST a.d. Beograd zbog predstojećih praznika neće raditi 29.04.2016, 02.05.2016. i 03.05.2016.
01.04.2016.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2015. do 31.03.2016. iznosi 5,82%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 31.03.2016.) iznosi 7,62%.
01.04.2016.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2015. do 31.03.2016. iznosi 9,77%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.03.2016.) iznosi -3,37%.
01.04.2016.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2015. do 31.03.2016. iznosi 4,16%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 31.03.2016.) iznosi 1,93%.
06.01.2016.
Rezultati poslovanja fondova
KomBank NOVČANI FOND (Izveštaj o poslovanju NOVČANI FOND - Q4 2015)
KomBank DEVIZNI FOND (Izveštaj o poslovanju DEVIZNI FOND – 2015)
KomBank IN FOND (Izveštaj o poslovanju IN Fond - 2015).
Arhiva obaveštenja
KomBank IN FOND - prvih 5 pozicija Valuta Zemlja % portfolija
1 EUR obveznice RSMFRSD84510
EUR
Srbija
10,67
2 EUR obvezniceRSMFRSD26610
EUR
Srbija
8,99
3 RSD obveznice RSMFRSD23526
RSD
Srbija
5,1
4 Impol a.d. Sevojno
RSD
Srbija
4,99
5 Messer Tehnogas
RSD
Srbija
4,95
na dan 23.6.2016.

Indeksi vrednost %promena
23.6.2016.
Nikkei 14.952,02   -7,92 down    
DAX 10.257,03   1,85 up    
Dow Jones 18.011,07   1,29 up    
S&P 500 2.113,32   1,34 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
24.6.2016.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.321,10   4,60 up    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 47,74   -4,70 down    PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by