KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.039,25
Vrednost IJ EUR 8,43
Imovina RSD 13.421.945,83
Imovina EUR 108.883,21
Na dan 27.5.2016. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.231,14
Imovina 1.477.441.910,64
Na dan 27.5.2016. arhiva
KomBank InFond
Vrednost IJ 768,39
Imovina 79.315.977,42
Na dan 27.5.2016. arhiva
20.05.2016.
KomBank Devizni Fond
Odlukom Nadzornog odbora Društva o usvajanju izmena i dopuna Prospekta i Skraćenog prospekta otvorenog investicionog fonda KomBank Devizni Fond br. 154/13 od 22.04.2016. godine, naknada koju Društvo naplaćuje na ime upravljanja fondom smanjena je sa 1,00% na 0,50% na godišnjem nivou.
Nova naknada počeće da se obračunava danom dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izmene prospekta otvorenog investicionog fonda, odnosno od 20.05.2016. godine. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti možete naći ovde.
20.05.2016.
Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune
Dana 20.05.2016.godine, Komisija za hartije od vrednosti donela je Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune:
- Prospekta i Skraćenog prospekta IN fonda (rešenje),
- Prospekta i Skraćenog prospekta Deviznog fonda (rešenje),
- Prospekta i Skraćenog prospekta Novčanog fonda (rešenje)
22.04.2016.
Neradni dani tokom praznika
Obaveštavamo vas da DZU KomBank INVEST a.d. Beograd zbog predstojećih praznika neće raditi 29.04.2016, 02.05.2016. i 03.05.2016.
01.04.2016.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2015. do 31.03.2016. iznosi 5,82%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 31.03.2016.) iznosi 7,62%.
01.04.2016.
Stope prinosa KomBank IN FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2015. do 31.03.2016. iznosi 9,77%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 27.05.2008. do 31.03.2016.) iznosi -3,37%.
01.04.2016.
Stopa prinosa KomBank DEVIZNOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2015. do 31.03.2016. iznosi 4,16%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 12.12.2014. do 31.03.2016.) iznosi 1,93%.
06.01.2016.
Rezultati poslovanja fondova
KomBank NOVČANI FOND (Izveštaj o poslovanju NOVČANI FOND - Q4 2015)
KomBank DEVIZNI FOND (Izveštaj o poslovanju DEVIZNI FOND – 2015)
KomBank IN FOND (Izveštaj o poslovanju IN Fond - 2015).
Arhiva obaveštenja
KomBank IN FOND - prvih 5 pozicija Valuta Zemlja % portfolija
1 EUR obveznice RSMFRSD84510
EUR
Srbija
11
2 EUR obvezniceRSMFRSD26610
RSD
Srbija
9,04
3 RSD obveznice RSMFRSD23526
RSD
Srbija
5,63
4 Messer Tehnogas
RSD
Srbija
5,02
5 Impol a.d. Sevojno
RSD
Srbija
4,95
na dan 30.5.2016.
Vesti

Indeksi vrednost %promena
27.5.2016.
Nikkei 17.068,02   1,39 up    
DAX 10.286,31   0,13 up    
Dow Jones 17.873,22   0,25 up    
S&P 500 2.099,06   0,43 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
30.5.2016.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.203,55   -1,10 down    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 49,20   -0,26 down    ©2014 Kombank INvest Beograd Powered by