KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 984,29
Vrednost IJ EUR 8,19
Imovina RSD 28.021.398,23
Imovina EUR 233.093,44
Na dan 31.3.2015. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.155,61
Imovina 341.417.024,16
Na dan 31.3.2015. arhiva
KomBank InFond
Vrednost IJ 695,97
Imovina 57.975.133,72
Na dan 31.3.2015. arhiva
01.04.2015.
Stope prinosa KomBank NOVČANOG FONDA
Godišnja stopa prinosa fonda za period od 31.03.2014. do 31.03.2015. godine, iznosi 8,36%
Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.07.2013 do 31.03.2015) godine iznosi 8,67%.
27.03.2015.
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na Pravila poslovanja Društva
Obaveštavamo vas da je Komisija za hartije od vrednosti dana 26.03.2015. donela rešenje o davanju saglasnosti na nova Pravila poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima KomBank INVEST.
Rešenje i Pravila poslovanja možete preuzeti klikom na sledeće linkove: Rešenje / Pravila poslovanja
19.01.2015.
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na promenu vrste fonda i izmene prospekta OIF Kombank In fond
Obaveštavamo vas da je Komisija za hartije od vrednosti dana 19.01.2015. donela rešenje o davanju saglasnosti na izmene prospekta i skraćenog prospekta OIF Kombank In fond, i o promeni vrste fonda iz fonda rasta vrednosti u balansirani fond.
Rešenje i prospekt možete preuzeti klikom na sledeće linkove: Rešenje / Prospekt
15.01.2015.
Spisak filijala i ekspozitura Komercijalne banke
Spisak filijala i ekspozitura Komercijalne banke u kojima se mogu zaključiti Ugovori o pristupanju investicionim fondovima i dati nalozi za prodaju (otkup) investicionih jedinica
Spisak možete pogledati ovde
Arhiva obaveštenja
KomBank IN FOND - prvih 5 pozicija Valuta Zemlja % portfolija
1 Imlek a.d. Beograd
RSD
Srbija
14
2 EUR obveznice RSMFRSD20662
EUR
Srbija
12,8
3 Aerodrom Nikola Tesla
RSD
Srbija
7
4 RSD obveznice RSMFRSD98312
RSD
Srbija
5,8
5 NIS ad Novi Sad
RSD
Srbija
5,5
na dan 27.3.2015.
Vesti
 • Beta: Evro 120 dinara
 • Beta: EPS posle 24 godine prodao prve megavat-sate bez posredina
 • Beta: Francuzi zainteresovani za srpske kompanije
 • Kamatica: Na klijentu banke je pored kamate još i 300 nameta

 • Indeksi vrednost %promena
  31.3.2015.
  Nikkei 19.113,99   -0,48 down    
  DAX 11.966,17   -0,99 down    
  Dow Jones 17.776,12   -1,11 down    
  S&P 500 2.067,89   -0,88 down    
  RSS

  Commodities vrednost %promena
  31.3.2015.
  COMEX Gold (USD/t oz.) 1.187,10   0,33 up    
  Crude Oil WTI (USD/bbl.) 47,42   -0,38 down      ©2014 Kombank INvest Beograd Powered by