KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.017,65
Vrednost IJ EUR 8,62
Neto imovina RSD 15.170.493,25
Neto imovina EUR 128.541,39
Na dan 20.8.2018. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.348,76
Neto imovina 2.246.365.363,61
Na dan 20.8.2018. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 932,12
Neto imovina 65.399.509,89
Na dan 20.8.2018. arhiva
KomBank INFOND

Brokersko Društvo

Komercijalna banka a.d. , Beograd
Adresa: Makedonska 29, Beograd
Telefon: 011/333-9031; 333-9033; 333-9040; 
email: brokeri@kombank.com
web adresa: www.kombank.com

Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti BDD: 5/0-10-727/4-05 od 15.04.2005.
Datum zaključenja ugovora: 28.05.2008.

SAXO Bank
Adresa: Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark
Telefon: +45 3977 4000; 
email: info@saxobank.com
web adresa: www.saxobank.com
Datum zaključenja ugovora: 10.06.2009.


©2014 Kombank INvest Beograd Powered by