KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.026,61
Vrednost IJ EUR 8,73
Neto imovina RSD 15.604.908,07
Neto imovina EUR 132.687,24
Na dan 18.9.2019. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.386,01
Neto imovina 2.636.447.190,13
Na dan 18.9.2019. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 960,01
Neto imovina 63.943.071,70
Na dan 18.9.2019. arhiva

Osnivač

Komercijalna banka a.d. Beograd m.br.07737068 je 100% vlasnik i osnivač Društva za upravljanje investicionim fondovima KOMBANK INVEST.

Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje 05/-33-8429/06-7 od 31.01.2008.godine.

Osnovni podaci

Komercijalna banka a.d. Beograd
11000 Beograd Svetog Save 14

telefon: +381 11/30 80 100
telex: 12133 COMBANK YU
fax: +381 11/344 13 35 i 344 23 72
SWIFT code KOBBRSBG
REUTERS dealing code KOMB
e-mail: posta@kombank.com
PIB: SR 100001931
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 65121
Broj računa: 908-20501-70

Indeksi vrednost %promena
18.9.2019.
Nikkei 22.044,45   0,38 up    
DAX 12.389,62   0,14 up    
Dow Jones 27.147,08   0,13 up    
S&P 500 3.006,73   0,03 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
19.9.2019.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.502,95   -0,85 down    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 58,30   0,45 up    

Srednji kurs NBS za 19.09.2019.
evro 117.5946 kurs evra
dolar 106.5168 kurs dolara
funta 132.8753 kurs funte
franak 106.8653 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by