KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.022,57
Vrednost IJ EUR 8,65
Neto imovina RSD 19.008.566,68
Neto imovina EUR 160.866,92
Na dan 13.2.2019. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.365,23
Neto imovina 1.819.323.728,16
Na dan 13.2.2019. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 891,49
Neto imovina 64.799.062,63
Na dan 13.2.2019. arhiva

Osnivač

Komercijalna banka a.d. Beograd m.br.07737068 je 100% vlasnik i osnivač Društva za upravljanje investicionim fondovima KOMBANK INVEST.

Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje 05/-33-8429/06-7 od 31.01.2008.godine.

Osnovni podaci

Komercijalna banka a.d. Beograd
11000 Beograd Svetog Save 14

telefon: +381 11/30 80 100
telex: 12133 COMBANK YU
fax: +381 11/344 13 35 i 344 23 72
SWIFT code KOBBRSBG
REUTERS dealing code KOMB
e-mail: posta@kombank.com
PIB: SR 100001931
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 65121
Broj računa: 908-20501-70

Indeksi vrednost %promena
13.2.2019.
Nikkei 21.139,71   0,02 up    
DAX 11.167,22   0,37 up    
Dow Jones 25.543,27   0,46 up    
S&P 500 2.753,03   0,30 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
14.2.2019.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.311,35   -0,29 down    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 54,38   0,91 up    

Srednji kurs NBS za 14.02.2019.
evro 118.1687 kurs evra
dolar 104.7409 kurs dolara
funta 134.8034 kurs funte
franak 103.8846 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by