KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.027,61
Vrednost IJ EUR 8,75
Neto imovina RSD 12.365.012,42
Neto imovina EUR 105.263,44
Na dan 8.11.2019. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.390,32
Neto imovina 2.675.065.919,78
Na dan 8.11.2019. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 968,39
Neto imovina 59.608.373,51
Na dan 8.11.2019. arhiva

Osnivač

Komercijalna banka a.d. Beograd m.br.07737068 je 100% vlasnik i osnivač Društva za upravljanje investicionim fondovima KOMBANK INVEST.

Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje 05/-33-8429/06-7 od 31.01.2008.godine.

Osnovni podaci

Komercijalna banka a.d. Beograd
11000 Beograd Svetog Save 14

telefon: +381 11/30 80 100
telex: 12133 COMBANK YU
fax: +381 11/344 13 35 i 344 23 72
SWIFT code KOBBRSBG
REUTERS dealing code KOMB
e-mail: posta@kombank.com
PIB: SR 100001931
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 65121
Broj računa: 908-20501-70

Indeksi vrednost %promena
11.11.2019.
Nikkei 23.520,01   0,81 up    
DAX 13.198,37   0,23 up    
Dow Jones 27.691,49   0,04 up    
S&P 500 3.087,01   -0,20 down    
RSS

Commodities vrednost %promena
12.11.2019.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.452,65   -0,31 down    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 57,05   0,33 up    

Srednji kurs NBS za 13.11.2019.
evro 117.4849 kurs evra
dolar 106.6590 kurs dolara
funta 137.0406 kurs funte
franak 107.6362 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by