KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.068,38
Vrednost IJ EUR 9,09
Neto imovina RSD 18.767.065,44
Neto imovina EUR 159.609,95
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.407,86
Neto imovina 2.604.963.955,29
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,96
Neto imovina 53.634.349,78
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Lična karta

  • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-3423/4-14 od 14.11.2014.

ORGANIZATOR

Organizator investicionog fonda KomBank NOVČANOG FONDA je društvo za upravljanje investicionim fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.

PREDNOSTI ULAGANJA

Kupovinom investicionih jedinica KomBank DEVIZNOG FONDA postajete član fonda i obezbeđujete:
•    Zaštitu od fluktoacija deviznog kursa  i eventualnog slabljenja dinara prema evru
•    Sigurnost ulaganja novčanog fonda
•    Visoka likvidnost uloženih sredstava
•    Uložena sredstva u novčani fond nisu oročena već su slobodna u svakom trenutku.

VRSTA FONDA

KomBank DEVIZNI FOND je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine minimum 75% svoje imovine ulaže u:

•    kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Narodna banka Srbije, Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, pravna lica sa sedištem u Republici
•    novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i u državama članicama EU, odnosno OECD-a.

MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

Ne postoji minimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.

Maksimalna vrednost uplate iznosi 20% od vrednosti imovine fonda.

ČLANOVI KOMBANK NOVČANOG FONDA

Kombank DEVIZNI FOND namenjen je svim investitorima koji žele da se zaštite od fluktoacija deviznog kursa (i eventualnog slabljenja dinara) i kojima je osim profitabilnosti bitna sigurnost i likvidnost plasmana.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by