KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.068,38
Vrednost IJ EUR 9,09
Neto imovina RSD 18.767.065,44
Neto imovina EUR 159.609,95
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.407,86
Neto imovina 2.604.963.955,29
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,96
Neto imovina 53.634.349,78
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Rezultati poslovanja

Godišnja stopa prinosa OIF KomBank DEVIZNI FOND:

Period obračuna

30.06.2019.

31.03.2019.

31.12.2018.

30.09.2018.

30.06.2018.

30.06.2020.

31.03.2020.

31.12.2019.

30.09.2019.

30.06.2019.

KomBank DEVIZNI FOND

4,18%

1,14%

0,79%

0,51%

0,72%Stopa prinosa OIF KomBank DEVIZNI FOND od početka poslovanja:

Period obračuna

12.12.2014.

12.12.2014.

12.12.2014.

12.12.2014.

12.12.2014.

30.06.2020.

31.03.2020.

31.12.2019.

30.09.2019.

30.06.2019.

KomBank DEVIZNI FOND

1,19%

0,61%

0,59%

0,55%

0,54%

 

Stopa prinosa OIF KomBank DEVIZNI FOND za poslednjih pet godina:

Period obračuna

30.06.2015.

30.06.2020.

KomBank DEVIZNI FOND

1,49%

 

Predhodno ostavreni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Investicije u fond nisu osigurane kod agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući.

Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

 ©2014 Kombank INvest Beograd Powered by