KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.087,68
Vrednost IJ EUR 9,25
Neto imovina RSD 33.400.890,62
Neto imovina EUR 284.057,65
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.430,97
Neto imovina 2.884.924.832,90
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.001,67
Vrednost IJ EUR 8,52
Neto imovina RSD 49.156.805,19
Neto imovina EUR 418.053,72
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank NOVČANI FOND

Lična karta

 • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-2015/4-13 od 31.05.2013.godine

ORGANIZATOR

Organizator investicionog fonda KomBank NOVČANOG FONDA je društvo za upravljanje investicionim fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.

PREDNOSTI ULAGANJA

Kupovinom investicionih jedinica KomBank NOVČANOG FONDA postajete član fonda i obezbeđujete:
 • Sigurnost ulaganja novčanog fonda
 • Visoka likvidnost uloženih sredstava
 • Stabilne i atraktivne stope prinosa koje su po pravilu veće od kamatnih stopa koje nude poslovne banke
 • Uložena sredstva u novčani fond nisu oročena već su slobodna u svakom trenutku.

VRSTA FONDA

KomBank NOVČANI FOND je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine minimum 75% svoje imovine ulaže u:
 • kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Narodna banka Srbije, Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, pravna lica sa sedištem u Republici
 • novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i u državama članicama EU, odnosno OECD-a.

MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

Ne postoji minimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.

Maksimalna vrednost uplate iznosi 20% od vrednosti imovine fonda.

ČLANOVI KOMBANK NOVČANOG FONDA

KomBank NOVČANI FOND namenjen je pre svega konzervativnim investitorima kojima je osim profita jednako bitna sigurnost i likvidnost plasmana.
 
KomBank NOVČANI FOND namenjen je i:
 • Kompanijama koje svoja sredstva mogu da uglavnom plasiraju na kraći rok;
 • Poslovnim bankama;
 • Otvorenim investicionim fondovima;
 • Dobrovoljnim penzionim fondovima;
 • Fizičkim licima


©2014 Kombank INvest Beograd Powered by