KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.087,68
Vrednost IJ EUR 9,25
Neto imovina RSD 33.400.890,62
Neto imovina EUR 284.057,65
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.430,97
Neto imovina 2.884.924.832,90
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.001,67
Vrednost IJ EUR 8,52
Neto imovina RSD 49.156.805,19
Neto imovina EUR 418.053,72
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Lična karta

  • Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-34-3423/4-14 od 14.11.2014.

ORGANIZATOR

Organizator investicionog fonda KomBank NOVČANOG FONDA je društvo za upravljanje investicionim fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.

PREDNOSTI ULAGANJA

Kupovinom investicionih jedinica KomBank DEVIZNOG FONDA postajete član fonda i obezbeđujete:
•    Zaštitu od fluktoacija deviznog kursa  i eventualnog slabljenja dinara prema evru
•    Sigurnost ulaganja novčanog fonda
•    Visoka likvidnost uloženih sredstava
•    Uložena sredstva u novčani fond nisu oročena već su slobodna u svakom trenutku.

VRSTA FONDA

KomBank DEVIZNI FOND je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine minimum 75% svoje imovine ulaže u:

•    kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Narodna banka Srbije, Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, pravna lica sa sedištem u Republici
•    novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i u državama članicama EU, odnosno OECD-a.

MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE

Ne postoji minimalna vrednost uplate. Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.

Maksimalna vrednost uplate iznosi 20% od vrednosti imovine fonda.

ČLANOVI KOMBANK NOVČANOG FONDA

Kombank DEVIZNI FOND namenjen je svim investitorima koji žele da se zaštite od fluktoacija deviznog kursa (i eventualnog slabljenja dinara) i kojima je osim profitabilnosti bitna sigurnost i likvidnost plasmana.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by