KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.087,68
Vrednost IJ EUR 9,25
Neto imovina RSD 33.400.890,62
Neto imovina EUR 284.057,65
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.430,97
Neto imovina 2.884.924.832,90
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.001,67
Vrednost IJ EUR 8,52
Neto imovina RSD 49.156.805,19
Neto imovina EUR 418.053,72
Na dan 10/24/2021. arhiva

Struktura ulaganja

Na dan 30.06.2020. godine imovinu Fonda činile su vlasničke hartije od vrednosti sledećih izdavaoca sa učešćem većim od 5 %:

 

Vrsta HoV

Izdavalac HoV

Organizovano tržište HoV

Učešće u ukupnoj imovini fonda               (%)Obične akcije

Impol Seval, Sevojno

Beogradska berza

5,64%


Obične akcije

Naftna industrija Srbije, Novi Sad

Beogradska berza

5,27%


Obične akcije

Ostali izdavaoci

Beogradska berza

19,32%


Prioritetne akcije

Ostali izdavaoci

Beogradska berza

4,30%


Ukupno

 

 

34,53%


 

Učešće dužničkih hartija koji čine više od 5 % imovine Fonda:

 

Naziv izdavaoca

Simbol

Vrednost na dan 30.06.2020.                                          (RSD)

Organizovano tržište HoV

Učešće u ukupnoj imovini fonda               (%)Obveznice RS

RSOB15118

8.438.053,28

Beogradska berza

15,50%


Obveznice RS

RSOB16137

8.197.426,94

Beogradska berza

15,06%


Obveznice RS

Ostalo

2.348.580,60

Beogradska berza

4,32%


Ukupno

 

18.959.041,47

 

34,88%
Indeksi vrednost %promena
19.3.2020.
Nikkei 16.552,83   1,04 up    
DAX 8.610,43   2,00 up    
Dow Jones 20.087,19   0,95 up    
S&P 500 2.409,41   0,47 up    
RSS

Commodities vrednost %promena
20.3.2020.
COMEX Gold (USD/t oz.) 1.507,10   1,88 up    
Crude Oil WTI (USD/bbl.) 27,55   6,33 up    

Srednji kurs NBS za 25.10.2021.
evro 117.5803 kurs evra
dolar 100.8321 kurs dolara
funta 138.9674 kurs funte
franak 110.1558 kurs franka


PRODAJNA MESTA
©2014 Kombank INvest Beograd Powered by